Filozófia, vallás
Létrehozva: 2010.12.20

A Gyűrűk Ura – mese a Hatalomról és a Gonosz megdöntéséről II.


Az előidők

A mitikus előzményekre a megfilmesített változat csak nagy vonalakban utal, viszont a regény, részletes időrendi táblákkal és családfákkal együtt, részletesen leír mindent. A világ ősidejében békében élnek egymással emberek, tündék, féltündék (emberek és tündék közös ivadékai), törpök, entek (erdei fa-szellemek) és hobbitok, másként félszerzetek. Az emberek és hobbitok élete nem sokkal hosszabb, mint a mai emberé, de a többiek emberi szemmel szinte halhatatlannak tűnnek. A hobbitok gyermek-méretű teremtmények, kedélyük, életvitelük is gyermeki: játékosak, szeretnek enni-inni és nemigen érdekli őket, ami lakhelyükön, a Megyén kívül történik.

Az emberek legfőbb erénye és legjobban tisztelt tulajdonsága a hősiesség. Valamennyi teremtmény rendkívül nagyra becsüli az ősök történeteit és végeérhetetlen regékben adják szájról-szájra őket. A későbbi zűrzavaros világ gonosz teremtményei, az orkok, lidércek, trollok, sárkányok még nem léteznek. Létezik viszont az Ős-gonosz, Szauron, aki ekkor még testi valójában akar széthúzást szítani és az egész világ fölötti hatalmat megragadni. A valá-k, Világőrök úgy rendelik, hogy külön földrészen lakjanak a halandók és a halhatatlanok. Egyetlen tilalmat szabnak a halandóknak: Nem szabad a halhatatlanok földjére lépniük. A tündék pedig kapnak egy lehetőséget: ha majd az idejük lejár, elhagyhatják ezt a világot és elhajózhatnak a Legtávolabbi Nyugatra. Az emberek királya harcra hívja ki Szauront, aki látszólag megadja magát, hogy fogságában megtévessze a királyt azzal, hogy ha partra szállnak a halhatatlanoknak fenntartott Középföldén, ők is elnyerik az öröklétet. Amikor ezt megteszik, a valá-k az Egyetlen segítségét kérik, aki a tengerbe veszejti Númenort, az emberek földjét. Szauron is elpusztul, de csak testi alakjában. Ez az első halála. De szellemként tovább él és a gyűlölet egyre fokozódik benne. Hadsereget állít fel áruló emberfiakból és vad, ocsmány teremtményeiből, lidércekből, trollokból, orkokból.  Elendil király fia, Izildur szövetséget kovácsol ellene a Középföldén maradt túlélőkből és egy kegyetlen csatában másodjára is legyőzi  Szauront. Az ember még dicső és erős. Bár varázserejű kardja darabokra törik a Gonosz testén, levágja ujjáról a hatalmát jelképező gyűrűt – nem is tudva, milyen szerencsétlenséget szabadít ezzel a világra. Röviden ez történt a világ első és második korszakában.

Minden mitológia tud a világot hajdanán benépesítő különös lényekről, amelyeket ma természetszellemeknek vagy az asztrális világok lakóinak tartanak . A halhatatlanság vágya is egyidős az emberrel.  A keresztény teremtéstörténetben is a Paradicsom egyik fája az örök életet adta volna az első emberpárnak – ha megkaparintja a gyümölcsét. A Gyűrűk Urában az ősbűn ugyanez, illetve ami a keresztény gnosztikában ennek spirituális magyarázata: az emberek elhagyták az istenek által számukra kijelölt helyet, és ezért bűnhődniük kellett. A Csábító itt is hazug ígérettel tudja rávenni az embert a Tilalom megszegésére. A bukással a Gonosz is új erőt kap és innentől elválaszthatatlanul az ember nyomában jár. Nyugat felé esett az a föld, ahol az ember a boldogságát megtarthatta volna, és messze ezen túl, a legnyugatibb tájék az, ami túl van e világon, az örök éden, akár a Föld szinte minden mítoszában a túlvilág.

Az előzmények szövevényes rengetegében egy másik vezérfonal a Gyűrűk története.

A mágikus gyűrű, varázsgyűrű minden mítoszban az erő, tudás, hatalom, beavatottság szimbóluma, akár a kard, vagy a bot.  Akarata van, illetve az őt létrehozó hatalom erejét sugározza magából. A gyűrű a végtelenség jelképe is, akár formai analógiája, az Uroborosz, a farkába harapó kígyó.  A gyűrű kötelék, pecsét, hovatartozás, megkülönböztető jel.  Itt a hatalom sötét oldalát jelenti, amelynek birtoklása mindenkit megront. A Hatalom Gyűrűje egyfajta „dimenziókapu” is: aki az ujjára húzza, láthatatlanná válik a fizikai világ számára, meglátják viszont a gonosz erők, és lecsaphatnak rá.

Időtlen időkkel ezelőtt kilenc gyűrűt kaptak az emberek királyai. A hatalom bűvöletében Szauron bábjai lettek, holtuk után pedig félelmetes lidércek, nazgúlok, akiket se ég, se föld nem fogadott be, szellemtestben, féktelen gyűlölettől vezérelve gyilkolnak mindenkit, aki elébük kerül. A törpök, a barlangok kincsásói hét gyűrűt kaptak, de ezek hollétéről senki sem tud. A tündék jussa három gyűrű volt, de rajtuk eleddig nem fogott a hatalma, igazságos uralkodóik őrzik őket, de rajtuk kívül senki sem tudja, hol vannak. Egyiküket később Gandalf, a mágus kapja meg. Szauron Mordor földjén veti meg a lábát. Erődöket épít, és seregeket gyűjt, hogy sötétbe borítsa a világot. A Végzet Hegyének mélyén, egy vulkán tüzében kovácsolja ki az Egy Gyűrűt, amelybe a teljes erejét belerejti. Úgy, ahogyan a mi meséink sárkányai is valami könnyen elrejthető tárgyban, ládikában, tojásban, vagy éppen egy darázsban tartják az erejüket – mondhatni a lelküket, ahogyan azt sok sámánhitű nép tudja. A gyűrűk számai maguk is mágikus számok. 1, 3, 7 és 9. (Vajon miért hiányzik az ötös? Talán mert a mágikus védelem, az ember és Kozmosz harmóniájának a jele lenne, és éppen ez az, ami hiányzik?) Vegyük észre azt is, hogy Mordor neve a mort=halál, murder=gyilkos szavait rejti!

 << a cikk előzménye (bevezető)                 a cikk folytatása (a harmadkor) >>

MI A VÉLEMÉNYED A FENTIEKRŐL?
Ha nem használja a Facebook-ot, de szeretne hozzászólni, kérjük regisztráljon, vagy lépjen be.


Biztos, hogy törli az adatokat?


IGEN


MÉGSEM

Kérem várjon...
Fájl feltöltése folyamatban!